line-grey-big

ห้องอาหาร The Terrace พร้อมเสิร์ฟทุกท่านด้วยเมนูอาหารที่หลากหลาย ทั้งอาหารเหนือ อาหารไทย และอาหารยุโรป
อาหารเช้า ตั้งแต่เวลา 06.30 – 10.30 น.

ห้องอาหาร The Terrace พร้อมเสิร์ฟทุกท่านด้วยเมนูอาหารที่หลากหลาย ทั้งอาหารเหนือ อาหารไทย และอาหารยุโรป
อาหารเช้า ตั้งแต่เวลา 06.30 – 10.30 น.

ห้องอาหาร The Terrace พร้อมเสิร์ฟทุกท่านด้วยเมนูอาหารที่หลากหลาย ทั้งอาหารเหนือ อาหารไทย และอาหารยุโรป
อาหารเช้า ตั้งแต่เวลา 06.30 – 10.30 น.