สถานที่ท่องเที่ยว

สิงห์ปาร์ค

สิงห์ปาร์ค เชียงราย หรือ “ไร่บุญรอด มีพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 8,000 ไร่ ทำให้สามารถเนรมิตที่เที่ยวทางเกษตรมากมายให้ได้สัมผัสมีทัศนียภาพอันสวยงาม

Singha Park is both a farm, a park amd a zoo. On the farm side, there is more than two hundred acres of oolong tea plantations, vineyards, fruit fields, and greenhouses for various vegetables; on the park side, flowers of various colors are planted here.