สถานที่ท่องเที่ยว

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัด จากยอดรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม จะสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ของเมืองเชียงราย สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ ” พบโชคธรรมเจดีย์”

Wat Huay Pla Kang in Chiang Rai, also known as “Big Buddha of Chiang Rai”, is known for its enormous white statue of Guanyin. The recently built temple sits on a hill in the rural area North of Chiang Rai town.