สถานที่ท่องเที่ยว

วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น หรือวัดสีฟ้า ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา ในโทนสีน้ำเงินสดใส

Wat Rong Suea Ten, better known as the Blue Temple, is a Buddhist temple that stands out from the others because of its sapphire blue color.