สถานที่ท่องเที่ยว

ดอยแม่สะลอง

ดอยแม่สลอง เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านสันติคีรี ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลองและแหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

Doi Mae Salong to Santi Kiri village, KMT Yunnan Chinese Refugee settlement on the high mountain. Well-known as the largest tea area in Thailand, surrounded by tea plantations, and hill tribe villages, mixed lifestyle between Chinese and hill tribes.